skip to navigation

Sørøver Søren

Sørøver Søren og hans skrækkelige mor

- en grum historie med tre slutninger

"Et på alle måder spændende materiale ... er oplagt til brug i undervisningen, da det rummer mulighed for læsere på alle niveauer ... rummer alt til en spændende læse- og dramaoplevelse for hele klassen"
Martin Bjerregaard Jensen
Danmarks Biblioteks Center
"Til læsebøgerne og sangbogen er der tegninger, der illustrerer handlingen på en fantasirig og dramatisk måde ...
Der skal nok komme gang i eventyrlysten og i fantasien."
Knud Loft Rasmussen
"Børn og Bøger"

- og en oplevelses-, underholdnings-
og undervisningspakke
for de 6-12 årige (og deres forældre).
Her har man mulighed for både at:

* Høre
* Læse
* Synge
* Spille
* Se

Sørøverfif >>>

Her kan man vælge læsevenlighed.
Ingen af delene forudsætter de andre dele.
Alle delene indeholder historien på forskellig vis.
Delene supplerer hinanden.

Sørøver Søren og hans skrækkelige mor

Den seje udgave
Læsebog

Birgit Bach
Illustrationer Tore Magelund Alexandersen
2002
152 sider (A5)
169,- kr. inklusiv moms
ISBN: 87-91255-00-7
Denne udgave er den mest fyldige af
de to læsebogsversioner. Den kan læses
af de mere skrappe læsere på 3-4 klassetrin.

Sørøver Søren og hans skrækkelige mor

Den rå udgave
Læsebog

Birgit Bach
Illustrationer Tore Magelund Alexandersen
2002
152 sider (A5)
169,- kr. inklusiv moms
ISBN: 87-91225-01-1
Udgaven her er i korte, læsevenlige sætninger.
Historien er "skåret ind til benet",
uden at den har mistet saft og kraft.
Kan læses af de mindre skrappe læsere
på 3-4 klassetrin.

Søforklaring til de to historieversioner

Påstand 1: Børn måler deres dygtighed udi læsning
ved at kigge på, hvor mange sider de har læst.

Påstand 2: Begge Sørøver Søren bøgerne er lige tykke.
De skrappe og de mindre skrappe læsere
har fået "lige stor succes", når bøgerne er læst.

Påstand 3: De to udgaver har næsten ens udseende.
Det ikke er så synligt,
hvem der læser den "svære"/den seje udgave, og
hvem der læser den "lette"/ den rå udgave.

Skole fordel 1: Med de to versioner er der mulighed for
differentieret undervisning.

Skole fordel 2: Bøgerne "følges ad" side for side.
Det gør det lettere at referere til en bestemt handling
i historien ("slå op på side ..").
Eleverne kan få "det samme" for.

Skole fordel 3: Historien kan læses af flere aldersgrupper.

Forældre fordel: Som oplæser har man valgmulighed m.h.t.
den tid, man vil bruge på at læse hele historien.

til toppen